Aktivism med bloggen som verktyg

Utan aktivism sker ingen förändring, det kan vi nog alla vara överens om. Förändring sker först när människor aktivt och medvetet jobbar för att skapa den förändring och förbättring av samhället de vill se.

Det man kanske inte alltid tänker på är att aktivism inte enbart betyder att varje människa måste ut och demonstrera högljutt i gathörnen. Det går bra att vara aktivist precis överallt, och med hjälp av vilket verktyg och vilka förutsättningar som helst.

Sångaren Rickard Söderberg är en aktivist som verkligen utnyttjar sitt kändisskap och varje annan plattform till att sprida kunskap och skapa förändring. Han har en blogg med mycket läsvärda debattartiklar och krönikor, som bland annat tar upp homosexuellas rättigheter, påvisar den utbredda diskriminering som finns och poängterar det absurda i homofobi.

På sin blogg och på sociala medier berättar Rickard öppet om sitt eget liv och sitt äktenskap med maken Anders. Ibland kan man i inläggen se hur Rickard bemöter hatiska attityder med en förträfflig humor och en genuin vilja att förstå varifrån ett sådant beteende kommer. Ibland får man läsa om hans egna erfarenheter när det kommer till barnsliga trakasserier och inrotad homofobi – något som enormt många HBTQ-personer behöver stå ut med varje dag.

Rickard arbetar outtröttligt för att göra världen bättre och han använder alla medel han kan, och lite till. Han visar med handling och val hur man enkelt och effektivt kan göra aktivism en integrerad del av ens vardagsliv. Han sätter gränser och säger ifrån, samtidigt som han med sympati och omtänksamhet verkligen försöker förstå sådana som av en eller annan anledning väljer att inte acceptera sådana som de betraktar som annorlunda.

Om det är någon bloggare som man verkligen behöver följa, så är det Rickard Söderberg. Vi har alla något att lära oss av den mod och beslutsamhet som han tacklar samhällets grymhet och orättvisor med.